Rapporten


 #   Rapportnaam   Beschrijving 
1. Steenbok RPB520 Personen, geboren in het astrologische teken Steenbok (Capricornus): 22.12.-20.01.
Individuals born in astrological sign capricornus: 22 DEC - 20 JAN

Steenbok 22 december - 21 januari Ik streef mijn doel na Maatschappelijke positie. Je doelen Het leerproces van de pijn. Wetten Plichten en verantwoordelijkheden Heerser Saturnus - geeft aan hoe we door noodzakelijke beperkingen onze eigen vorm moeten zien te vinden, om daarmee te kunnen funktioneren in de maatschappij - hoe je met verantwoordelijkheden, plichten en allerlei wetten omgaat - welke doelen je jezelf stelt  

2. Waterman RPB521 Personen, geboren in het astrologische teken Waterman (Aquarius): 21.01.-19.02.
Individuals born in astrological sign aquarius: 21 JAN - 19 FEB

Waterman . 21 januari - 20 februari Ik ben ik, en jij bent jij Vrienden. Geestverwanten. Persoonlijke vrijheid. Nieuwe strukturen op basis van gelijkheid voor iedereen Politieke partijen. Klubverband Heerser Uranus; - geeft de behoefte tot veranderen, verbreken en doorbreken aan van bestaande normen en grenzen, zodat je je als individu kunt ontwikkelen. - hoe je oorspronkelijk en origineel wilt zijn - mensen die je helpen bij het vervullen van je wensen, die ten dienste staan van de mensheid  

3. Vissen RPB522 Personen, geboren in het astrologische teken Vissen (Pisces): 20.02.-20.03.
Individuals born in astrological signVissen 20 februari - 22 maart Ik offer en droom verder Afzondering. Eenheidsbeleving. Illusies Helderziendheid. Aanvoelend vermogen. Geheimen. Fantasie Dromen. Hypnose, Verborgen vijanden. Onzichtbare tegenwerking Heerser; Neptunus - geeft aan daar waar je zonder eigenbelang anderen kunt helpen - hoe je omgaat met spirituele waarden - daar waar je "de mist in kan raken", en erg be´nvloedbaar bent - - hoe iemand intu´tief zijn juiste draai in het leven vindt.  
4. Ram RPB511 Personen, geboren in het astrologische teken Ram (Aries): 21 maart -20 April
Ram 21 maart - 21 april Ik ben Het ik ben Het pure begin. De impulsieve aktie Heerser Mars; - zegt iets over de manier waarop je je energie wilt besteden - hoe je voor jezelf opkomt - hoe je akties onderneemt en jezelf onderscheidt van anderen  
5. Stier RPB512 Personen, geboren in het astrologische teken Stier (Taurus): 21 april-20 mei
Individuals born in astrological sign taurus: 21 APR - 20 MAY Stier 21 april - 21 mei Ik heb Materieel en geestelijk bezit, principes en ideeŰn Zekerheden en dingen die van waarde zijn voor iemand. Je motivatie en vaardigheden Heerser Venus - zegt hoe je omgaat met het aardse, met je lichaam en hoe je "in je lijf zit" - over je gevoel voor harmonie en schoonheid, dingen waarvan je geniet - hoe je motivatie is om iets te doen, en op welke manier je met je vaardigheden omgaat  
6. Tweelingen RPB513 Personen, geboren in het astrologische teken tweelingen (Gemini): 21 mei-21 juni
Individuals born in astrological sign gemini: 21 MAY - 21 JUNTweelingen 21 mei - 21 Juni Ik vergaar kennis Kontakten en kommunikatie Het omgaan met informatie Uitwisseling met de andere mens Heerser Mercurius; - hoe je manier van praten, schrijven en telefoneren is - hoe je met je direkte omgeving omgaat - hoe je iets overdenkt en leert van de dagelijkse ervaringen  
7. Kreeft RPB514 Personen, geboren in het astrologische teken kreeft (Cancer): 22 juni-22 juli
Individuals born in astrological sign cancer: 22 JUN - 22 JUL Kreeft 21 juni - 23 juli Ik voel Emoties ; Afkomst; Gevoel voor traditie Huis; Familie; Veiligheid en geborgenheid Onberedeneerbare stemmingen die uit het diepst van ons innerlijk (de psyche); omhoogkomen. Heerser Maan: - zegt iets over je onbewuste gedrag en het gedrag dat je inschakelt om weer op poten te komen - hoe je met gevoelens en met intimiteiten omgaat - in hoeverre je "echt bij jezelf" kunt zijn - hoe je omgaat met voeding en je eigen huis hoe je omgaat met veiligheid en emotionele geborgenheid - hoe je je ervaringen verwerkt en verteert en omgaat met je verleden  
8. Leeuw RPB514 Personen, geboren in het astrologische teken leeuw (Leo): 23 juli -23 augustus
Individuals born in astrological sign leo: 23 JUL - 23 AUG Leeuw 23 juli - 23 augustus Ik wil Zelfexpressie en eigenwaarde De presentatie van het ego De scheppingsdrang Heerser Zon; - zegt iets over je bewuste gedrag - geeft de weg aan die 'n mens het beste kan gaan om zich in overeenstemming met zĺn diepste ware zijn te ontplooien - hoe je omgaat met creativiteit, romantiek, kinderen en in hoeverre je "het kind in jezelf" een plaats durft te geven. - of je vertrouwen hebt in je intu´tie en je hart, jezelf durft te zijn  
9. Maagd RPB516 Personen, geboren in het astrologische teken (Virgo): 24 augustus-23 september
Individuals born in astrological sign virgo: 24 AUG - 23 SEP Maagd 23 augustus - 23 september Ik onderzoek Werk. Een taak hebben Dienstbaar en praktisch zijn Kritisch vermogen Gezondheid en het opbouwen van levensgewoonten Heerser Mercurius ; - hoe je met je werk omgaat - hoe je analyseert en je bezig houdt met het detail - in hoeverre je dienstbaar kunt zijn en kunt geven aan een doel buiten jezelf  
10. Weegschaal RPB517 Personen, geboren in het astrologische teken Weegschaal (Libra): 24.9.-23.10.
Individuals born in astrological sign libra: 24 SEP - 23 OCT Weegschaal 23 september - 23 oktober Ik verenig Relaties Samenwerkingsverbanden Afspraken en kontrakten Heerser Venus; - zegt iets over de manier waarop je in staat bent liefde te geven of te ontvangen, - hoe je tegendelen verenigt en in hoeverre je bereid bent water bij de wijn te doen  
11. Schorpioen RPB518 Personen, geboren in het astrologische teken Schorpioen (Skorpius): 24.10.-22.11.
Individuals born in astrological sign scorpio: 24 OCT - 22 NOVSchorpioen 23 oktober - 22 november Ik geniet of ik vernietig Transformatie- en verwerkingsprocessen. Psychologie Machtsbehoefte. Wilskracht en sexualiteit Het verborgene en alles wat ooit verdrongen werd Heerser Pluto; - geeft aan hoe je met diepe innerlijke veranderingen omgaat - hoe de sexualiteit wordt beleefd als een totale overgave aan de ander. - geeft aan waar je je "donkere kant" , om met Jung te spreken: je schaduw ontmoet.  
12. Boogschutter RPB519 Personen, geboren in het astrologische teken Boogschutter (Sagittarius): 23.11.-21.12.
Individuals born in astrological sign sagittarius: 23 NOV - 21 DEC Boogschutter 22 november - 21 december Ik wil recht Oordeels- en meningsvorming Hogere studies. Het recht. Het buitenland Idealen, Religie. Vrijheidsdrang Heerser Jupiter - doet je zoeken naar de samenhang der dingen, door je steeds weer het waarom van de dingen af te vragen en zo tot nieuwe inzichten te komen en die kennis dan uit te dragen - maakt je bewust van datgene wat jij als de waarheid ziet  
13. Individuals: frequency of zodiacal signs RPB532 Personen: Frekwentie van de sterrenbeelden 
14. Individuals, with their zodiacal sign RPB531 Een lijst van alle personen met hun sterrenbeeld
A list of all the people with their zodiacal sign 
15. All the women in the database sorted on first name Een overzicht van alle vrouwen in het bestand gesorteerd op voornaam 
16. All the men in the database sorted on first name Alle mannen in de database gesorteerd op voornaam,  
17. People sorted on date This gives you a list of the people born before 1500, sorted on date of birth 
18. Changed persons in the last 90 days Lijst van personen waarin veranderingen en of toevoegingen zijn gedaan in de laatste 90 dagen, gesorteerd aflopend op de veranderdatum
List of the the people which changed the last 90 days, sorted on the last change date 
19. Document changes Veranderingen van de laatste 90 dagen in documenten, levensverhalen, ZONDER de gelinkte personen.
Documents/histories changed within the last 90 days (listing *without* linked individuals)  
20. Changes in histories with people Veranderde documenten, levensverhalen MET links naar de personen
Documents/histories changed within the last 90 days (listing *with* linked individuals)  
21. Changes in headstones (Last 90 days w.o. people headstones: changes within the last 90 days (listing *without* linked individuals and *without* linked cemeteries) 
22. Changed headstones with links to cemetries Headstones: changes within the last 90 days (listing *without* linked individuals but *with* linked cemeteries)  
23. Changed photos, without links to people Photos changed within the last 90 days (listing *without* linked individuals) 
24. Photos changed within the last 90 days Photos changed within the last 90 days (listing *with* linked individuals)  
25. Changed individuals within the last 90 days Individuals changed within the last 90 days 
26. Unknown sex A list of the people with unknown gender and not stillborn Een lijst met personen waarvan de sexe onbekend is en die niet doodgeboren zijn. 
27. empty notes empty notes 
28. Veterans An overview of veterans (at least if you added some) 
29. all occuring places, including place levels all occuring places, including place levels  
30. sources with citation frequency, ordered by sources sources with citation frequency, ordered by sources  
31. sources with citation frequency, ordered by frequency sources with citation frequency, ordered by frequency  
32. individuals, with their zodiacal sign RPB531 individuals, with their zodiac sign  
33. sources: citation texts - with frequency of occurence sources: citation texts - with frequency of occurence  
34. individuals: frequency distribution of zodiacal signs RPB532 individuals: frequency distribution of zodiac signs  
35. individuals without date of birth/baptism/death/burial RP0012 individuals without date of birth/baptism/death/burial (empty date fields)  
36. individuals without places RP0011 individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)  
37. indivuals ordered by ascending age RPA001 indivuals ordered by ascending age (only deceased)  
38. individuals: age frequency distribution RPA002 individuals: age frequency distribution (only deceased) Individuen: leeftijdsgrafieken (alleen overledenen) 
39. individuals: age frequency per decade individuals: age frequency per decade (only deceased), one = equals 10 people Individuen: leeftijdsverdeling per 10 jaren (alleen overledenen), een = is 10 mensen 
40. Individuals marked as RPA121 Individuals marked as "living" with age > 100 years  
41. inviduals: birthdays in the current month RPB001 inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)  
42. individuals with an unclear date of birth RPB002 individuals with an unclear date of birth e.g. "ABT", "BEF", "AFT", "CAL"  
43. individuals: birth frequency by century RPB003 individuals: birth frequency by century, one = equals 50 people Individuen: geboortegrafieken per eeuw, een = is 50 mensen 
44. individuals: birth frequency by decades RPB004 individuals: birth frequency by decades, one = equals 10 people Individuen: geboortegrafieken per 10 jaren, een = is 10 mensen 
45. individuals: birth frequency by calendar months RPB005 individuals: birth frequency by calendar months, one = equals 10 people Individuen: geboortegrafieken per kalendermaand, een = is 10 mensen 
46. individuals: baptism frequency by century RPB052 individuals: baptism frequency by century, one = equals 10 people Individuen: doopgrafieken per eew, een = is 10 mensen 
47. individuals: days between birth and baptism RPB061 individuals: number of days from birth and baptism individuen: aantal dagen tussen geboorte en doop 
48. individuals: frequency distribution of days from birth to baptism RPB062 individuals: frequency distribution of days from birth to baptism, one = equals 10 people Individuen: grafiek van de verdeling van dagen tussen geboorte en doop, een = is 10 mensen 
49. individuals with 50. birthdate this year or next year RPB150 individuals with 50. birthdate this year or next year  
50. individuals with 60. birthdate this year or next year RPB160 individuals with 60. birthdate this year or next year  
51. individuals with 65. birthdate this year or next year RPB165 individuals with 65. birthdate this year or next year  
52. individuals with 70. birthdate this year or next year RPB170 individuals with 70. birthdate this year or next year  
53. individuals with 75. birthdate this year or next year RPB175 individuals with 75. birthdate this year or next year  
54. individuals with 80. birthdate this year or next year RPB180 individuals with 80. birthdate this year or next year  
55. individuals with 85. birthdate this year or next year RPB185 individuals with 85. birthdate this year or next year  
56. individuals with 90. birthdate this year or next year RPB190 individuals with 90. birthdate this year or next year  
57. individuals with 100. birthdate this year or next year RPB199 individuals with 100. birthdate this year or next year  
58. individuals, by place of birth RPB211 individuals, sorted by place of birth 
59. individuals, by place of baptism RPB212 individuals, by place of baptism  
60. individuals with and unclear date of death RPD001 individuals with and unclear date of death  
61. individuals: death frequency by century individuals: death frequency by century, one = equals 50 people Individuen: overlijdensgrafieken per eeuw, een = is 50 mensen 
62. individuals: birth frequency by day-of-week individuals: birth frequency by day-of-week one = equals 10 people Individuen: geboorte grafieken per dag van de week, een = is 10 mensen 
63. individuals: death frequency by decades individuals: death frequency by decades one = equals 10 people Individuen: overlijdensgrafieken per 10 jaar, een = is 10 mensen 
64. individuals: death frequency by calendar months RPD006 individuals: death frequency by calendar months one = equals 10 people Individuen: overlijdensgrafieken per kalendermaand, een = is 10 mensen 
65. individuals: death frequency by day-of-week individuals: death frequency by day-of-week one = equals 10 people Individuen: overlijdensgrafieken per dag van de week, een = is 10 mensen 
66. families with missing partners RF0011 families with missing partners  
67. families: marriage frequency by century RFM001 families: marriage frequency by century one = equals 10 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per eeuw, een = is 10 mensen 
68. families: marriage frequency by decades RFM002 families: marriage frequency by decades one = equals 10 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per eeuw, een = is 10 mensen 
69. families: marriage frequency by day-of-week families: marriage frequency by day-of-week one = equals 10 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per dag van de week, een = is 10 mensen 
70. families: marriage frequency by calendar month families: marriage frequency by calendar month one = equals 10 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per kalendermaand, een = is 10 mensen 
71. individuals married with age <= 18 years individuals married with age <= 18 years and marriage date AFTER 1400 (before 1400 there are too many people in the database who where married at a too young age, notably nobility) 
72. individuals married with age >= 80 years RFM211 individuals married with age >= 80 years 
73. families: individual with marriage date *after* death date RFM214 families: individual with marriage date *after* death date  
74. families: individuals with marriage date *before* birthdate RFM213 families: individuals with marriage date *before* birthdate  
75. families: frequency distribution of marriage age, by year RFM231 families: frequency distribution of marriage age, Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd 
76. families: frequency distribution of wife's marriage age, by year RFM232 families: frequency distribution of wife's marriage age, by year one = equals 10 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de vrouw, een = is 10 mensen 
77. families: frequency distribution of husband's marriage age, by year RFM233 families: frequency distribution of husband's marriage age, by year one = equals 10 people Gezinnen: huwelijksgrafieken per huwelijksleeftijd van de man, een = is 10 mensen 
78. families: frequency distribution of wife's marriage age, by 5-year-steps RFM235 families: frequency distribution of wife's marriage age, by 5-year-steps one = equals 10 people Gezinnen: huwelijksgrafieken van de vrouw's huwelijksleeftijd met 5 jaar stappen, een = is 10 mensen 
79. families: frequency distribution of husband's marriage age, by 5-year-steps RFM2 families: frequency distribution of husband's marriage age, by 5-year-steps one = equals 10 people Gezinnen: huwelijksgrafieken van de man's huwelijksleeftijd met 5 jaar stappen, een = is 10 mensen 
80.  families: occuring marriage types without names (but with frequency) RFT001  families: occuring marriage types without names (but with frequency) one = equals 5 people Gezinnen: "typen huwelijk" zonder namen maar met aantallen, een = is 5 mensen 
81. Families sorted according to number of children RFC001  
82. Incomplete families Families where husband or wife is missing 
83. families: husbands families: husbands  
84. families: marriage types with individuals (with personIDs *and* names) families: marriage types with individuals (with personIDs *and* names)  
85. families: wifes families: wifes  
86. Families: individuals with missing father or missing mother Families: individuals with missing father or missing mother  
87. Faulty birth, baptism, death and burialdates, e.g. abt1988 foute datums bijv, abt1988 (geen spatie) Kijkt alleen naar geboorte, doop, overlijdens en begraaf datums.  
88. individuals: number of days between birth and death individuals: number of days between birthday and death individuen: aantal dagen tussen verjaardag en overlijden 
89. birthday to death, one = equals 10 people individuals: frequency distribution of days from birthday to death, one = equals 10 people Individuen: grafiek van de verdeling van dagen tussen verjaardig en overlijden, een = is 10 mensen 
90. Dagen verschil tussen dood en leven / Individuals: frequency distribution of difference (in "absolute" weeks) between day/month of birth and day/month of death. One = is 5 weeks. 
91. Places without coordinates