Er is een fout opgetreden in de TNG software. Wat wilt u doen:

Als u zojuist een update geinstalleerd hebt, controleer of u alle stappen van de installatie instructies gevolgd hebt. Ga terug naar de update Lees Mij pagina en lees de instructie opnieuw. Speciale aandacht voor de database structuur stap.

Als u TNG voor de eerste keer geintalleerd hebt, dan moeten miscchien nog de database teabellen aangemaakt wordeen. Ga terug naar de readme.html Pagina om deze stap te vinden.

Als u de website eigenaar bent, kunt u contact opnemen met TNG support voor assistentie bij dit prrobleem. Kopieer onderstaande query en plak deze in uw bericht.Query: SELECT dc.docID, description, notes, p.personID, p.lastname, p.firstname, dc.changedate, p.living, p.gedcom FROM tng_docs AS dc LEFT JOIN tng_doclinks AS dcl ON dc.docID=dcl.docID LEFT JOIN tng_people AS p ON dcl.personID=p.personID WHERE DATE_SUB(CURDATE(),INTERVAL 90 DAY)<=dc.changedate ORDER BY dc.changedate DESC LIMIT 50

Table 'deb15853_tng.tng_docs' doesn't exist