Er is een fout opgetreden in de TNG software. Wat wilt u doen:

Als u zojuist een update geinstalleerd hebt, controleer of u alle stappen van de installatie instructies gevolgd hebt. Ga terug naar de update Lees Mij pagina en lees de instructie opnieuw. Speciale aandacht voor de database structuur stap.

Als u TNG voor de eerste keer geintalleerd hebt, dan moeten miscchien nog de database teabellen aangemaakt wordeen. Ga terug naar de readme.html Pagina om deze stap te vinden.

Als u de website eigenaar bent, kunt u contact opnemen met TNG support voor assistentie bij dit prrobleem. Kopieer onderstaande query en plak deze in uw bericht.Query: select ID, description, hs.notes, hs.changedate, cemname, city, county, state, country FROM tng_headstones AS hs LEFT JOIN tng_cemeteries AS cem ON cem.cemeteryID=hs.cemeteryID WHERE DATE_SUB(CURDATE(),INTERVAL 90 DAY)<=hs.changedate ORDER BY hs.changedate, description DESC LIMIT 50

Table 'deb15853_tng.tng_headstones' doesn't exist