Rapport: individuals: birth frequency by century RPB003

         Beschrijving: individuals: birth frequency by century, one = equals 50 people
Individuen: geboortegrafieken per eeuw, een = is 50 mensen


Treffers 1 t/m 11 van 11  » Komma gescheiden CSV bestand

# Year_From Year_Till Count Grafic
1 99   
2 1200  1299   
3 1300  1399  10   
4 1400  1499  24   
5 1500  1599  140  === 
6 1600  1699  382  ======== 
7 1700  1799  369  ======= 
8 1800  1899  1706  ================================== 
9 1900  1999  885  ================== 
10 2000  2099  15   
11 9900  9999  167  ===